Тестове плюс

автор: Елена Хаджиева, Радка Влахова, Йорданка Велкова и др.
заглавие: Тестове плюс
Подзаглавие: Български език като чужд
година: 2013
ISBN: 978-619-176-005-3
Издател: ИК "Гутенберг"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Приложените към текстовете задачи и въпроси целят изграждането на умението четене с разбиране, като основно се акцентира върху усвояването на научната терминология чрез лексикалния и семантичен анализ на представените образци на научния стил. От друга страна граматическите задачи спомагат за усъвършенстването на лигвистичната компетентност на изучаващите български език като чужд.
В учебната книга се отделя специално внимание на типовете литературни и публицистични форми. Това е свързано с подобряването на общата информираност на обучаваните и социокултурното им ориентиране в една нова за тях чуждоезикова среда. Разгледани са произведения на представители на българската интелектуална мисъл като Блага Димитрова, Светослав Минков, Георги Господинов, Деян Енев и др. Същевременно са публикувани и образци на съвременната преводна литература.