Как се общува на български?

автор: Елена Хаджиева, Радка Влахова, Весела Шушлина и др.
заглавие: Как се общува на български?
Подзаглавие: Български език като чужд
година: 2014
ISBN: ISBN 978-619-176-013-8
Издател: ИК "Гутенберг"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Една от причините, която инициира създаването на тази книга, е използването, особено напоследък в ежедневието или от ефира, на т. нар. „модни разговорни форми", редуциращи учтивите фрази, белег на всяко културно общуване, а ваЖна цел на настоящото изследване е актуализирането на позабравените вежли-ви речеви единици, без които диалогът без граници би бил трудно осъществим.