Когнитивна психология

автор: Леон Леви
заглавие: Когнитивна психология
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 954-526-018-4
Издател: Парадигма
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Работата на проф. Леви се отнася до психологически анализ на основните когнитивни процеси. Интересното е, че интерпретацията на тяхната същност е изпълнена в рамката на естествено научния материализъм и неговата гносеологическа редукция в лицето на теорията на отражението. Чрез този труд читателят влиза в лабиринта на основните когнитивни процеси, на взаимовръзката между тях и функциите, които изпълнявят както по отношение на познанието на света, така и по отношение на психичните модалности от некогнитивен характер.