Психология на субекта

автор: Андрей Брушлински
заглавие: Психология на субекта
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-736-244-4
Издател: ПИК
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента "Субект е човекът, хората на висшето (индивидуализирано за всекиго) ниво на дейност, общуване, цялостност, автономност и т. н. Човекът не се ражда субект, а става такъв, започвайки примерно от 7—10-годишна възраст, когато постепенно овладява макар и най-простите понятия (аритметични, граматични и т. н.), в които все по-пълно разкрива съществените свойства и отношения на обекта, от инвариантния към нагледно-сетивните признаци на последния. Субект може да стане и група от хора, в зависимост от това доколко са се формирали у тях общите интереси, цели и т. н. (например субект на съвместната дейност, на общата собственост; по-подробно виж по-нататък). Висшето ниво на активност на субекта се проявява като такова по отношение на 1) предшестващите го стадии на развитие (т. е. досубектните, детските), а също по сравнение с всички 2) останали определения на човека (като личност, индивидуалност и т. н.). "