Раннохристиянско и средновековно изкуство от Албания

автор: Емил Иванов
заглавие: Раннохристиянско и средновековно изкуство от Албания
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-9388-36-7
Издател: Иврай
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата е резултата от научноизследователски експедиции в Албания с участието на български и чужди университетски преподаватели и музейни работници през 2011-2012 г. Голяма част от проучванията се публикуват за първи път в специално обособена периодика, която в бъдеще ще продължи да ангажира вниманието на научната общественост с интересни въпроси от областта на християнската археология и изкуство. Настоящият първи том разглежда по-важните раннохристиянски и една малка част от средновековните паметници в Албания.