Васил Друмев (Митрополит Климент)

автор: Марина Смольянинова
заглавие: Васил Друмев (Митрополит Климент)
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-8712-78-1
Издател: ИЦ "Боян Пенев"
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента

Васил Друмев (Митрополит Климент)" на Марина Смолянинова е двуезично издание (на руски и български език), проследяващо и коментиращо архивното наследство на писателя. Тук са поместени курсовите работи на Друмев, писани като студент в Русия, кореспонденция на Друмев с различни лица, документи, свързани с последните две десетилетия и половина от живота на изтъкнатия възрожденец. Идеята на документалната част от книгата е да представи една сравнително пълна картина на дейността на епископ/митрополит Климент през периода 1874-1899 г.