Културни идентичности в интеркултурен диалог

автор: Дияна Петкова
заглавие: Културни идентичности в интеркултурен диалог
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-400-837-6
Издател: Фабер
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента През последните десетина години в социалните науки на Европа някои евроцентристки ориентирани автори сравняват изграждането на Европейския съюз с някогашното учредяване на САЩ и твърдят, че „казанът за претопяване" на Стария континент ще доведе до създаването на европейска нация и европейски „демос", или народ. Ето защо съпоставянето на културните идентичности на някои европейски държави с тази на САЩ ще направи възможно да се очертаят основните параметри на европейската културна идентичност, от една страна, и на американската, от друга, както и да се открият основанията за национално самочувствие в различните държави.
На второ място, налагащите се процеси на европеизация и културна универсализация се превръщат в истинско предизвикателство за всички страни на Европейския континент и повдигат сериозни въпроси за културното самосъхранение, особено на онези култури, които се самоосъзнават като „малки". И българите, и финландците, и нидерландците се възприемат като „малка" територия и „малка" нация. И в трите държави дискусиите за бъдещето на националните идентичности не стихват през последните две десетилетия.