Критика на историческия рационализъм

автор: Людмил Дочев Георгиев
заглавие: Критика на историческия рационализъм
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3363-0
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В настоящата книга Критика на историческия рационализъм е направен опит да бъдат очертани параметрите на една възможна психология на историята на базата на изведеното фундаментално значение, което имат историческото и цивилизационното относно регулацията на историческото поведение на човешките общества. В качеството им на надиндивидуални или общностни психични регулатори на поведението историческото и цивилизационното предполагат и последователния исторически рационализъм в полагането на съответните общности в историческата действителност.