Реторика и пъблик рилейшънс

автор: Иванка Мавродиева
заглавие: Реторика и пъблик рилейшънс
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3539-9
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента И в новата книга „Реторика и пъблик рилейшънс" на доц. дфн Иванка Мавродиева откривам обичайния за нея изследователско-преподавателски порив към днешните предизвикателства в полето на реториката. Стъпка по стъпка тя конструира обновената парадигма на реторическата култура на личността, за която е характерно балансираното съотношение между теоретическата компетентност, способността за цялостен реторически анализ и практическите ораторски умения. Книгата стимулира четене с цел експертно реторическо познание. Тя предлага диалогичен прочит, който мотивира реторическата креативност, нагласа, така необходима за гражданската позиция от Университета през целия живот.
проф. д-р Росица Йорданова - ВСУ „Ч. Храбър"