Сума против езичниците (2 книга)

автор: Тома от Аквино
заглавие: Сума против езичниците (2 книга)
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-654-9992-45-8
Издател: Фондация "Комунитас"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  „Сумата" е насочена към най-елитните кръгове в тогавашните университети, където, както изглежда, е имало немалко errantes - заблудени или повлияни от учението на авероизма, които противопоставят истините на разума на истината на вярата. Писана в продължение на цели седем години (1258-1265), "Сума против езичниците", или още "Книга за истината на католическата вяра срещу заблужденията на езичниците", е вторият по значение „богословски свод" на св. Тома от Аквино.