Философия на храненето (културно-исторически контексти)

автор: Райчо Пожарлиев
заглавие: Философия на храненето (културно-исторически контексти)
Подзаглавие:
година: 3013
ISBN: 978-954-07-3456-9
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата съхранява продуктивния баланс между категориалността на речта и конкретността на емпирията, между принципността и проникновеността на интерпретацията, от една страна, и живия сюжет на едно крайно интригуващо четиво, от друга. Подобно „отваряне" на философията към сферата на всекидневния живот и базисните ментални структури е изцяло модерно не само с оглед на господстващата „мода" в съвременната хуманитаристика, но и с оглед на придобиваните посредством рязката смяна на интерпретативната перспектива резултати.