За поетическото изкуство

автор: Аристотел
заглавие: За поетическото изкуство
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-09-0762-8
Издател: Захарий Стоянов
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Диоген Лаертски, който посочва съчинение на Аристотел със заглавие „За поетическото изкуство" - без съмнение същото, което е предмет на тези редове, - добавя, че то се състояло от две книги.
Един неоцелял кодекс на „Поетиката" от V-VI в. бил преведен на сирийски в началото на X век. Сирийският текст, от който е запазен един незначителен откъс, е бил преведен на арабски. Арабският превод е бил парафразиран от Авероес (1174 г.), а текстът на Авероес бил преведен на латински.
Най-старият запазен гръцки кодекс на „Поетиката" е от Х-ХI в. През XV в. гръцкият текст бива отпечатан в Италия. От същото време датира един латински негов превод.