Ромската етнокултура – минало и настояще

автор: Елена Марушиакова, Веселин Попов
заглавие: Ромската етнокултура – минало и настояще
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-326-185-7
Издател: Парадигма
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента "Ромската етнокултура – минало и настояще" е цветен каталог, спонсориран от програма "Култура" на ЕС. Той е част от проекта CamUSCulturae. В изданието достъпно и синтезирано са разгледани темите за начина на живот и ромската култура в различни части на Европа. Снимковият материал, онагледяващ изложението включва съвременни и архивни кадри от ромската етнокултура.