Поколения и възраст в политиката

автор: Колоян Методиев
заглавие: Поколения и възраст в политиката
Подзаглавие: Българският преход
година: 2012
ISBN: 978-954-400-726-3
Издател: Фабер
цена: 19 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
Специално е необходимо да се подчертае, че Калоян Методиев вижда историческия процес в развитие, той преодолява много често срещаната практика (особено в политологията) личностите да се появяват с нови биографии, с липсващи цели исторически етапи в живота на личности и поколения. От такава практика страдат най-вече изследвания на прехода и биографични или автобиографични публикации, на които сме свидетели
през целия период.
Мария Пиргова (политолог)

Изследването на Калоян Методиев е прецизно и синтетично, със забележителен вкус към детайла. С него той полага на българска почва основите на нов клон на познанието - този на генерационната политология.
Михаил Груев (историк)