Интерактивни стратегически комуникации

автор: Руси Маринов
заглавие: Интерактивни стратегически комуникации
Подзаглавие: Информационни и познавателни аспекти
година: 2012
ISBN: 978-954-535-733-6
Издател: НБУ
цена: 19 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В монографията се дискутират основните проблеми, свързани с развитието, популяризирането и внедряването в практиката на интерактивните медии, мобилни приложения и социални мрежи. Анализират се типични проблеми, породени от несъвършените методи за откриване, извличане, обработка и предаване на знание и информация в съвременните мрежи.