Български език като чужд за напреднали (В2, C1, C2)

автор: Eлена Хаджиева, Милена Каменова, Весела Шушлина
заглавие: Български език като чужд за напреднали (В2, C1, C2)
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-617-122-1
Издател: Гутенберг
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Учебното съдържание на помагалото е структурирано в урочни единици, които включват кратки граматически статии в областта на морфологията, синтаксиса, въпроси на правописа и пунктуацията и основни проблеми на българската стилистика. Упражненията помагат за повишаване на лингвистичните и комуникативните възможности на студентите.


Бележка: Временно няма възможност за доставка на книгата. Нов тираж се очаква не по-рано от септември 2021 г.