Разбирам и говоря

автор: Ася Асенова, Весела Шушлина, Йорданка Велкова
заглавие: Разбирам и говоря
Подзаглавие: Български език като чужд
година: 2012
ISBN: 987-974-617-129-0
Издател: Гутенберг
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Уроците включват кратки граматически очерци, като същевременно се извеждат и основни правописни, правоговорни и книжовни правила, характерни за българския език. Упражненията помагат за повишаване на лингвистичните и комуникативните умения на чуждестранните студенти.
Текстовият материал в книгата е важен с определените социокултурни знания, които представя за официалната и неофициалната реч и са свързани с различни тематични ситуации на общуване.