Демографско развитие на българските земи през Възраждането

автор: Щелиян Щерионов
заглавие: Демографско развитие на българските земи през Възраждането
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-400-658-3
Издател: Фабер
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Историческите извори, върху които се гради настоящият труд са български, османски, гръцки и чужди. Българските извори съставляват основния обем от т. нар. домашни извори и независимо, че сред тях числовият материал е ограничен, анализът им е от важно значение за историческата демография на българските земи през Възраждането.