Пет исторически портрета: Наполеон, Бисмарк, Хитлер, Чърчил, Сталин

автор: Желязко Стоянов
заглавие: Пет исторически портрета: Наполеон, Бисмарк, Хитлер, Чърчил, Сталин
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-326-165-9
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Авторът на книгата "Пет исторически портрета: Наполеон, Бисмарк, Хитлер, Чърчил, Сталин" Желязко Стоянов предпочита историческото повествование
пред утвърдената форма за изследване на миналото - като историко-фактографската. Авторът вярва, че читателят ще разбере защо си позволява подобно волнодумство след като прочете за живота на подбраните и „портретувани“ от герои и събития от световната политическа сцена.