ОТ СКОПИЕ ДО ЖЕНЕВА

автор: Димитър Митев - съставител
заглавие: ОТ СКОПИЕ ДО ЖЕНЕВА
Подзаглавие: Димитър Шалев - защитник на малцинствата в Обществото на народите
година: 2012
ISBN: 978-954-8289-06-1
Издател: Логис
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Главната заслуга за появата на книгата принадлежи на неговия внук, който носи същото име - Димитър Шалев. Той предостави семейния архив и финансира издаването на настоящия Сборник. Последва още едно отговорно пред семейната и национална памет решение: документалното наследство на Димитър Шалев да се предаде за съхранение и ползване в Централния държавен архив на Република България в София. Именно документите от неговия личен архив залегнаха в основата на Сборника. Документалната част на изданието е обогатена и с други, не по-малко ценни архивни свидетелства, съхранявани в Централния държавен архив - София; Архива на Югославия - Белград; Архива на британското Министерство на външните работи (Форин офис) - Лондон, Архива на Обществото на народите - Женева. (Документите, които са на английски, са преведени от мен, а тези на френски език - от д-р Цветана Мичева от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките.)