Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище

автор: Адриана Симеонова-Дамянова
заглавие: Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3119-3
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата изследва различията и сходствата, откритите полемики и „скришните" съвпадения между толкова различни на пръв поглед теоретикофилософски парадигми като херменевтиката, деконструкцията и конструктивизма, интерпретирани преди всичко като предлагащи модели за мислене и методологии на четене (и на „употреби") на литературата.