Литературното писане в училище

автор: Наталия Младенова Христова-Пеева
заглавие: Литературното писане в училище
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3299-2
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 11 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Предложеният дизайн на обучение в литературно писане е инспириран от разнородните полета на конструктивистката теория и практика, интертекстуал-ната и генетичната критика, психолингвистиката и ателиетата по писане и е мотивиран от ситуирането в центъра на педагогическото Взаимодействие на ученика с неговия сингуларен и хетерогенен езиков, психоафективен и социокултурен опит.