Езикът на журналистите и публичният медиен език

автор: Елена Колева
заглавие: Езикът на журналистите и публичният медиен език
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-9426-35-9
Издател: Лице
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Езикът на „улицата" превзе медийната институция без съпротива, но подобна не би била възможна, защото по принадлежност медията работи за публиката, която говори този език. Днешната езикова ситуация е резултат от процесите в обществото, а у нас в последните 20 години преходът превърна в непреходен стремежа към интегриране на модерни практики.