Германската икономическа политика към България между двете световни войни 1919–1939 г.

автор: Мария Колева
заглавие: Германската икономическа политика към България между двете световни войни 1919–1939 г.
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-322-476-0
Издател: АИ „Проф. Марин Дринов“
цена: 9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Независимо от негативните последици, които има установяването на монополно положение на Германия у нас, провежданата от нея икономическа политика по отношение на страната ни се оказва от решаващо значение за общото развитие на България. От една страна, се поощрява икономическото развитие на България, а от друга, тясното двустранно икономическо обвързване става определящо за политическата ориентация на България във Втората световна война.
Изследването е направено предимно въз основа на документи от германски архиви (документи на Имперското министерство на икономиката, Имперското министерство на финансите, Министерството на външните работи, Дирекцията за пресата), както и на българското Министерство на външните работи.