Етнологията в България – история, методи, проблеми

автор: Ана Лулева, Валентина Васева, Иванка Петрова, Петко Христов
заглавие: Етнологията в България – история, методи, проблеми
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-322-466-1
Издател: АИ „Проф. Марин Дринов“
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Авторите са водещи съвременни учени и музейни специалисти. Сборникът ще представлява интерес както за български изследователи, музейни специалисти, преподаватели и студенти по етнология, така и за международната общност на българистите и етнолозите.