Злокачествени тумори на тестиса

автор: Яне Вл. Янев
заглавие: Злокачествени тумори на тестиса
Подзаглавие: Съвременни аспекти в ранната диагностика и лечение
година: 2006
ISBN: 978-954-326-042-3
Издател: Парадигма
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Това заболяване представлява значителен интерес поради няколко причини - ракът на тестиса е един от най-лечимите солидни неоплазми, и служи като крайъгълен камък на концепцията за мултимодална терапия на злокачествените заболявания, включваща хирургично лечение, лъче- и химиотерапия. Друга причина насочваща вниманието към тестикуларните неоплазми е драматичното повишаване на преживяемостта на пациентите в последните 30 години, което е основно резултат от комбинацията от нови чувствителни и екзактни диагностични методи, подобрени и по-чувствителни туморни маркери, нови ефективни схеми на полихимиотерапия, усъвършенстване на хирургичната техника, които взети заедно са довели до намаляване на 5-годишната смъртност от 50% през 1970 до 5 % през 1997 (Bosl et al, 1997). Наличието на ефективна терапия, дори при авансиралите стадии на заболяването доведе до обръщане на вниманието към подобряване на качеството на живот и максимално намаляване на болестността и страничните явления по време на лечебния процес.