Класическата будистка философия (Част Първа)

автор: Иван Камбуров
заглавие: Класическата будистка философия (Част Първа)
Подзаглавие: Пътят
година: 2011
ISBN: 978-954-323-884-2
Издател: Авангард Прима
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В първата част се акцентира върху спецификата на Абхидхармичния дискурс и възникването и оформянето на първите философски школи в будизма до I - II в. в неговия начален тхеравадински период. Втората част „Играта" анализира развитите в теоретично отношение философски школи на махаянския будизъм, като се акцентира на спекулативния характер на будистката фи-лософичност в нейното индийско измерение.
Монографичното изследване представлява интерес за философи, психолози, студенти-философи и за всички, които имат траен интерес към спецификата на будистката духовност.