Интернет демокрацията

автор: Доминик Кардон
заглавие: Интернет демокрацията
Подзаглавие: Обещания и граници
година: 2012
ISBN: 978-954-535-703-9
Издател: НБУ
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Като се разширява към Интернет, публичното пространство се стреми към социализация, към частния живот и възможността за изразяване на индивидите. То прави също по-прозрачни кулисите на социалния живот, мненията на интернавтите и данните на администрациите. Дори ако границите между тези сфери все още съществуват, пропастта между обществения и частния свят не изглежда толкова явна. Световната мрежа открива сцена, върху която обществото представя самото себе си и споделя информации, които никога преди това не са били показвани. Демократичното общество излиза от орбитата на репрезентативната политика.
Доминик Кардон е социолог в Laboratoire des usages d'Orange Labs и научен сътрудник в Центъра за изучаване на социалните движения (EHESS). Работите му засягат употребите на новите технологии и промените в публичното пространство.