Природни бедствия. Възникване, последици, защита

автор: Гаро Мардиросян, Бойко Рангелов, Атанас Близнаков
заглавие: Природни бедствия. Възникване, последици, защита
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-922214-2-8
Издател: АВИТ КОНСУЛТ
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Разглеждат се феноменологията, възникването, основните характеристики, жертвите и щетите от природни екологични бедствия, които в една или друга степен могат да се случат на територията на нашата страна - земетресения, наводнения, бури и урагани, цунами, лавини, мълнии, горски пожари, свлачища, екстремни температури, градушки и др. За всички тези природни бедствия са разгледани възможните мерки за превенция и защита - както инженерни и организационни, така и индивидуални, а именно поведение и действие преди, по време и след екологичната катастрофа. По понятни причини на инженерните мерки е отредено съвсем малко място.
Поради това, че книгата е предназначена за твърде широка по специализация читателска аудитория, авторите не са използвали строго специфична научна терминология и математичен апарат. Те не си правят илюзии, че настоящата книга не е лишена от пропуски и известни недостатъци. Затова с благодарност ще приемат всички конструктивни и доброжелателни критични бележки и препоръки.