Правопис и пунктуация на българския език

автор: БАН
заглавие: Правопис и пунктуация на българския език
Подзаглавие: ОСНОВНИ ПРАВИЛА
година: 2011
ISBN: 978-954-01-2604-3
Издател: Просвета - София
цена: 9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Изданието има официален характер - правилата, формулирани в него, са задължителни за писменото общуване. Всички обяснения са илюстрирани
с внимателно подбрани примери от разнообразни източници, представителни за днешната писмена практика.
Книгата е предназначена за всички, които си поставят за цел да овладеят правописа и пунктуацията на българския език или искат да подобрят своята грамотност, за специалисти, които се нуждаят от справки, за преподаватели, студенти, ученици.