Информационни технологии в бизнеса

автор: Ради П. Романски, Ирина Ст. Нонинска
заглавие: Информационни технологии в бизнеса
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-397-007-0
Издател: СУБ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата е предназначена за студентите по съответната дисциплина от International Business School, но може да бъде полезна и за специализанти, докторанти и за студенти по други университетски курсове в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии и тяхното приложение при изграждане на глобалното информационно общество.