Ръководство за решаване на задачи по механика

автор: Весела Дечева, Мая Гайдарова, Петър Чолаков
заглавие: Ръководство за решаване на задачи по механика
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-326-097-3
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Ръководството може да се ползва от студенти от различни висши учебни заведения, да бъде полезно за ученици в природо-математически гимназии и да подмога участници в олимпиади по физика. Ръководството предлага 466 задачи, 224 – с подробни решения,100 – с упътвания, а останалите – с отговори.