Европейската гражданска война

автор: Ернст Нолте
заглавие: Европейската гражданска война
Подзаглавие: Националсоциализъм и болшевизъм
година: 2011
ISBN: 978-954-396-007-1
Издател: КАМА
цена: 19 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Формално погледнато, книгата няма претенции да даде един цялостен, всеобхватен поглед върху европейското развитие през XX в., нито да изясни темата за тоталитаризма. Тя не е от типа на широко (и досадно!) популярни към края на XX в. есеистични прочити на историята. Същевременно в нея не се демонстрира възмутена съвест и изблик на гражданско чувство, с каквито са белязани някои ефектни форми за ирииомшше на епохата на тоталитарните диктатури. Напротив, тя предлага в голяма степен традиционно постъпателно разглеждане на събития в две държави - Германия и Съветския съюз - в определен темпорален отрязък.
Съдържанието на изследването може да се резюмира като последователен преглед на руската революция от октомври 1917 г . и нейното влияние върху Германия, етапите през които преминават политическото развитие на Съветска Русия и на Ваймарска Германия (и по-късно - на Третият райх), сложния комплекс от взаимоотношения между двете държави, кулминация, на който е германо-сьветския пакт от август 1939 г. и последвалия сблъсък - германо-съветската война от 22 юни 1941 година.