Стратегическо управлнение

автор: Никола Вълчев
заглавие: Стратегическо управлнение
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 954-616-184-1
Издател: ГорексПрес
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В структурно и съдържателно отношение той отчита най-доброто в публикуваните през последните десет-петнадесет години учебници по стратегическо управление.