Начала на психофизиката

автор: Стефан Матеев
заглавие: Начала на психофизиката
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-535-673-5
Издател: НБУ
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящата книга е посветена на психофизиката повече в тесния смисъл на думата. Основната цел е тя да служи за учебник на студентите от бакалавърската програма по психология и магистърската програма по когнитивни науки в НБУ, но съдържанието й е полезно и за значително по-широк кръг от специалисти, включително и клиницисти.