Ценностите на съвременната българска култура

автор: Красимира Байчинска
заглавие: Ценностите на съвременната българска култура
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-617-123-8
Издател: ГУТЕНБЕРГ
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Анализирани са резултатите от първото кроскултурно изследване на ценностите на българската култура. Разгледани са още стабилността и изменчивостта на ценностите на българската култура в рамките на модернизиращата и консервативната тенденции. Направени са и прогнози за ценностните доминанти на българската култура през 2015 г.