Аспекти на масмедийната „реалност"

автор: Елка Добрева
заглавие: Аспекти на масмедийната „реалност"
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-400-537-5
Издател: Фабер
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Реалността не се отразява, а се конструира: нашите версии за света се създават изкуствено, „фабрикуват" се в процеса на непосредственото ни взаимодействие със света и под въздействие на комуникацията ни с другите хора и споделения с тях опит.