Глобални изменения на климатите в историята на Земята

автор: Тодор Георгиев Николов
заглавие: Глобални изменения на климатите в историята на Земята
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-322-392-3
Издател: АИ „Проф. Марин Дринов"
цена: 21 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата е опит за синтез на най-новите данни от изследванията върху глобалните изменения на геосистемите и флуктуациите на климатите в историята на Земята. Фокусът е върху онези изменения в геоложкото минало на планетата, с които най-тясно са свързани климатичните колебания, техните взаимовръзки и закономерности във времето като основа за преценка на днешното състояние на климата на Земята, както и евентуалните бъдещи изменения и техните последствия за човечеството. В този смисъл книгата би могла да се разглежда като част от усилията по международния проект PAGES (Past Global Changes), основната цел на който е по-добро разбиране на глобалните изменения в миналото с оглед прогнозите за бъдещето.