Исторически личности и идеи

автор: Евгения Калинова, съставител
заглавие: Исторически личности и идеи
Подзаглавие: сборник в чест на 60-годишнината на проф. Искра Баева
година: 2011
ISBN: 978-954-07-3270-1
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Многообразието на темите и проблемите, представени в 37-те статии, включени в юбилейния сборник, е съзнателно търсено. То е в синхрон с широтата в научните занимания на проф. Баева.