Обективни и субективни измерения на медиината реалност

автор: Румяна Божинова, Ергюл Таир
заглавие: Обективни и субективни измерения на медиината реалност
Подзаглавие: Психологични аспекти на медийните въздействия
година: 2011
ISBN: 978-954-8628-20-4
Издател: БГкнига
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящата монография поставя в центъра на вниманието индивида, третирайки го като активна страна във връзката му с медията. С поредица от емпирични изследвания е направен опит да бъде изяснена модериращата функция на индивидуалните особености по отношение на възприемането на медийното съдържание и поведенческите ефекти, с които то е свързано.