Емитивни пазари за дестинация

автор: Соня Милева
заглавие: Емитивни пазари за дестинация
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-323-873-6
Издател: Авангард Прима
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Изборът на Германия, Русия и Великобритания като ключови за българския туризъм емитивни пазари се обосновава с това, че именно те са определени като такива в стратегическите документи за развитието на българския туризъм, това са пазарите на които България традиционно участва на туристически борси и които, ако изключим граничните ни страни, генерират най-големия входящ туристопоток в страната, респективно най-големи приходи от международен туризъм. По брой туристически пристигания, трите пазара за десетгодишен период представляват заедно между 22-23% от всички пристигания в страната, като последната 2010 година са генерирали почти 14% от всички приходи от туризъм.