Мениджмънт на класа

автор: Силвия Николаева
заглавие: Мениджмънт на класа
Подзаглавие: Какво знае, може и прави учителят като eфektиbeh мениджър на ученическия клас?
година: 2011
ISBN: 978-954-426-897-8
Издател: Анубис
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящата първа книга е подходящо учебно помагало както за нуждите на университетската подготовка на бъдещите учители, така и за целите на квалификационните програми и курсове за широк кръг специалисти в образователната практика, за класните ръководители в средното училище.
Следващата, втора книга, „Мениджмънт на класа. Стратегии, техники и компетентности за ефективен мениджмънт на класа", е разработена като практическо помагало, в което са събрани примерни документи, методически указания, автентични разработки и успешни практики.