Правописен речник на българския език

автор: речник
заглавие: Правописен речник на българския език
Подзаглавие: трето преработено издание
година:
ISBN: 987-954-26-0389-4
Издател: Хермес
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В речника са включени подборно тези думи и техните форми, при които се явяват правописни колеба ния, дължащи се на:
-  несъответствия между правописната и правогоВорната форма;
-  неясен морфемен строеж /предимно при чужди думи/:
-  no-рядка употреба /архаизми, неологизми и др./.
„Правописен речник на българския език" е предназначен за ученици, студенти и всички, които  се   интересуват   от   повишаването  на езикомата си култура.