Слово и обред

автор: Георги Минчев
заглавие: Слово и обред
Подзаглавие: Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие
година: 2011
ISBN: 978-954-2973-01-0
Издател: ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Съдържанието включва преглед на литературата и терминологични уточнения; критика на неправомерната употреба на термини, взаимодействието между литургичен и фолклорен текст, каноничен и псевдоканоничен текст и анализ на избрани литургични творби, каноничен, псевдоканоничен и иконографски текст и актуализиране на текста в сакралното пространство по време на богослужението.