Терминологичен речник по геоморфология

автор: Георги Алексиев, Маринела Агаларева
заглавие: Терминологичен речник по геоморфология
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-524-803-0
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий''
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Този терминологичен речник се предлага за ползване от широк кръг специалисти - геолози, геоморфолози, океанолози и географи, имащи непосредствена връзка с изучаването на нашата планета в своите практически или интересуващи ги въпроси. Речникът е написан достъпно в лаконична и логична последователност и ще бъде необходима, полезна книга и ценно помагало за студенти, изучаващи природни науки и специалисти, занимаващи се с изследване на сложните взаимоотношения в природно-обществената система.