Есето в академичната и журналистическата практика

автор: Андреана Борисова Ефтимова
заглавие: Есето в академичната и журналистическата практика
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-400-571-9
Издател: Фабер
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Андреана Ефтимова повече от десет години ангажира научното си внимание с наглед неуловимото в модалността на пишещия човек. Интердисциплинарната й подготвеност в зоната на сцепление между лингвистиката и медиазнанието днес е позволила да разреши дълго дебатирани проблеми в частния случай на специализираното писане - академичното и журналистическото есе.
С дедуктивна лекота Андреана Ефтимова е успяла да елиминира втръсналите до непоносимост клишета за есето в българската образователна среда. Можем да кажем, че в настоящото изследване са обезвредени следните предразсъдъци: че в училище никой не ни учи как се пише есе; че не съществуват практически напътствия за успех на изпит с есе; че есето е по-лесно от разработка на тема и от анализ върху произведение; че есето занижава прага на търсената компетентност в образованието; че есето гарантира успех само на родените таланти.