Теория на съвременната конституция

автор: Талия Хабриева, Вениамин Чиркин
заглавие: Теория на съвременната конституция
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2870-4
Издател: УИ „Св. Климент Охридски" и
цена: 17 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Предлаганата монография е първото руско концептуално, сравнителноправно, обобщено изследване на съвременната конституция. Авторите изучават международния опит на конституционното развитие, разглеждат теоретичните основи на конституцията в условията на съвременното общество. Научното осмисляне на проблемите се съчетава с практически предложения по усъвършенстването на структурата и съдържанието на съвременната конституция.