Финансови решения: изследвания и практики

автор: доц. д-р Виолета Касърова - съставител
заглавие: Финансови решения: изследвания и практики
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-535-592-9
Издател: НБУ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Изданието представлява сборник от разработки на преподаватели по финанси от Нов български университет, УНСС, СУ „Св.Климент Охридски", СА „Д.А.Ценов" - Свищов, ИУ - Варна, u представители на академичната наука и бизнес практика. Сборникът е част от инициативата на екип от магистърска програма „финанси" в НБУ чрез ежегодни издания, посветени на актуални теми от корпоративните финанси, да се популяризират за образователни и практически цели добрите практики на водещи изследователски и консултантски центрове в света, както и за адаптирането им 8 българската икономика.