Техника на външнотърговската дейност

автор: Цветанка Инджова
заглавие: Техника на външнотърговската дейност
Подзаглавие:
година:
ISBN: 954-535-058-х
Издател: НБУ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Основната цел на изданието е да даде теоретични познания и да развие умения за осъществяване на активна външнотърговска дейност според правилата на международния бизнес. Темите са насочени към управлението на организацията и външнотърговската дейност, външнотърговската сделка, външнотърговския договор, международните търговски термини, валутните и финансовите условия на плащане, финансирането и стимулирането на външнотърговската дейност и др.