Управленският процес и екипната дейност

автор: Камен Каменов, Надя Маринова, Кристиян Хаджиев
заглавие: Управленският процес и екипната дейност
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-535-418-6
Издател: НБУ
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента И така, връзката „управленски процес — административен процес" изисква все повече налагането на умения за работа в екипи — както при вземането на управленски решения, така и при тяхното изпълнение.
Предлаганият учебник е един опит да се свърже реализирането на управленския процес с екипната дейност. В него студентите ще открият:
♦     съдържателна характеристика на управленския процес и аспектите на неговата устойчивост;
♦     проектно и организационно-структурно осигуряване на управленския процес и система за подбор и селекция на проектите;
♦     екипната дейност и подходите за проектиране на екипи;
♦     поведението и стратегията на ръководителя и екипа в управлението.